Search

Smartmatic

De voordelen van elektronisch stemmen

Elektronisch stemmen

Elektronisch stemmen betekent dat voor het uitbrengen en tellen van de stemmen gebruik wordt gemaakt van elektronische voorzieningen.

Het merendeel van kiesgerechtigde burgers in de wereld profiteert inmiddels van de aanzienlijke voordelen die elektronisch stemmen biedt. Wat zijn zoal de voordelen?

Verifieerbaar, transparant en betrouwbaar

Bij traditionele, handmatige, stemmethoden blijkt regelmatig dat het aantal ‘meetfouten’ en ‘stemverliezen’ de vereiste nauwkeurigheid overtreft om betrouwbaar vast te stellen wie de verkiezing gewonnen heeft.

Elektronische stemsystemen stellen de bevoegde stembureauleden, kiezers, waarnemers en auditeurs in staat iedere fase van het stemproces volledig en effectief te controleren en te auditen, zelfs al voordat de verkiezingen zijn begonnen. Hierdoor wordt het risico op menselijke fouten tot een minimum beperkt. Deze verifieerbaarheid en transparantie verhoogt de betrouwbaarheid van de verkiezingen.

Het door Smartmatic ontwikkelde innovatieve systeem produceert een papieren stembewijs. Dit geeft de kiezer een extra mogelijkheid om de afgegeven stem en daarmee de elektronische telling te controleren.

Veilig

Verkiezingsfraude, op iedere schaal, is van alle tijden en komt tot op heden bij verkiezingen met gebruik van traditionele stemmethoden nog geregeld voor. Dit toont aan dat het gebruik van traditionele stemmethoden geen garantie biedt voor veilige verkiezingen.

Traditionele stemmethoden zijn kwetsbaar doordat de uitslag volledig afhangt van slechts één enkele vastlegging van de stemintentie van de kiezer. Bovendien blijkt in de praktijk dat fraudeurs die enkele vastlegging, zonder achterlating van sporen, eenvoudig kunnen manipuleren waardoor de kans op detectie zeer gering is.

De papieren stembewijzen die onze elektronische stemtechnologie produceert tonen aan dat onze systemen optimaal beveiligd zijn. Immers, als iemand ons systeem zou kunnen hacken, zou er een inconsistentie ontstaan tussen de elektronische telling en de telling op papier. Dit is, na ruim 2,3 miljard verwerkte stemmen, nog nooit voorgekomen. Daarnaast waarborgt het Smartmatic systeem natuurlijk ook het stemgeheim.

Betere toegankelijkheid

Iedereen die mag stemmen, moet dat kunnen doen. Elektronisch stemmen maakt het stemproces voor vrijwel iedereen toegankelijk. Ook mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen daardoor zelfstandig, met behoud van het stemgeheim, hun stem uitbrengen. Uit vele implementaties blijkt dat oudere kiezers het eenvoudiger vinden dan potlood en papier.

Snellere resultaten en meer vertrouwen

In grote landen als Brazilië, India en de Filipijnen zorgt elektronisch stemmen en tellen ervoor dat de resultaten binnen enkele uren in plaats van enkele weken bekend zijn daarmee neemt het vertrouwen in de uitslag toe.
Betere opkomst

Technologie kan een bijdrage leveren om kiezers beter te informeren en de kiezersregistratie te optimaliseren, zodat meer mensen hun weg naar de stembus vinden.

Smartmatic: wereldwijd marketleider van stemtechnologie

Onze systemen zijn wereldwijd ingezet bij ruim 3.500 verkiezingen en verwerkten inmiddels meer dan 2,3 miljard elektronische stemmen geen enkele andere organisatie heeft deze ervaring.

Smartmatic’s elektronische stemtechnologie werd door het gerenommeerde Carter Center voor onafhankelijke verkiezingswaarneming, beoordeeld als ‘de beste ter wereld’.

Wat maakt onze technologie zo veilig?

De stemmen worden door onze stemmachines veilig opgeslagen en verzonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde crypto technieken en redundantie. Dit laatste houdt in dat de informatie op verschillende locaties wordt bewaard zodat een eventuele wijziging in één opslag direct wordt opgemerkt.

Wat bieden we naast onze hardware nog meer?

Smartmatic biedt, naast elektronische stemsystemen een complete range software en services. En verder alles om iedere fase van het kiesproces te optimaliseren of the automatiseren. Onze dienstverlening loopt van advies over het aanpassen van de wet tot complete logistieke ondersteuning zoals bijvoorbeeld de training van duizenden stembureauleden.

Wat maakt onze aanpak uniek?

Doordat wij alle fasen van het electorale proces door en door kennen, kunnen wij een oplossingen bieden  waarmee een complete verkiezing wordt ondersteund, van de kiezersregistratie tot en met de verkiezingsuitslag. Het voordeel is dat daarmee de onderdelen optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd en dat wij door onze brede kennis goed kunnen integreren met bestaande systemen zoals bijvoorbeeld een kiesregister.

Elektronische stemtechnologie op maat

Ieder land is verschillend en heeft zijn eigen verkiezingsregels. Daarom is iedere elektronische stemoplossing die wij ontwerpen of aanpassen aan de lokale regels uniek. De ontwikkelde systemen, voldoen aan de geldende wet- en regelgeving van uw land, maar hebben allen één ding gemeen: ze leveren altijd betrouwbare resultaten, snel en transparant.