Search

Smartmatic

Keuze van de stemlocaties

De opkomst bij verkiezingen hangt niet alleen af van hoe kiezers denken over de organiserende overheid, de politieke partijen en hun kandidaten, maar ook van het gemak waarmee zij hun stem kunnen uitbrengen.

De keuze van de stemlocaties speelt daarbij een cruciale rol.

Met behulp van onze beproefde software en uitgebreide ervaring identificeren we geschikte stemlocaties, analyseren ze, adviseren u over eventuele verbeterpunten en registreren ze in een database.

  Onze services

In samenwerking met u en lokale deskundigen analyseren we de demografische en geografische gegevens van het land of de regio. Op basis van deze analyse identificeren we de stemlocaties die de beste opkomst zullen genereren.

Identificeren

Het kiezen van de beste stemlocaties is een complex proces waarbij rekening moet worden gehouden met uiteenlopende factoren, zoals inwonertal, infrastructuur, openbaar vervoer, personenverkeer en veiligheid.

Bovendien is het belangrijk vast te stellen hoeveel kiezers u aan een specifieke locatie kunt toewijzen op basis van hoe mensen zullen stemmen en hoe lang ze hiervoor nodig hebben.

Registreren

Na het identificeren van de geschikte stemlocaties registreren we deze locaties in een centraal systeem, ons verkiezingsmanagementsysteem (EMS). Met behulp van het EMS kunnen kiezers aan de verschillende locaties worden toegewezen.

Beoordelen

We onderwerpen alle stemlocaties aan een uitgebreide beoordeling en creëren voor u een volledig overzicht van alle locaties, hun huidige staat en eventuele verbeterpunten.

  Onze producten

Software

Election-360

Met onze webbased tool houdt u eenvoudig toezicht op de voortgang van alle geplande taken en activiteiten.De tool meldt bovendien eventuele incidenten in real time, zodat u hier direct en adequaat op kunt reageren, voordat deze een negatieve impact kunnen hebben op het verloop van de verkiezingen.Election-360 kan bovendien worden gebruikt om toezicht te houden op de locatie, door de medewerkers ter plaatse te controleren en aan te sturen.

Meer informatie over Election-360

Verkiezingsmanagementsysteem (EMS)

Met behulp van ons EMS kunt u uw verkiezingen op een volledig verifieerbare en veilige manier vormgeven.Het biedt u bovendien de mogelijkheid om alle gebouwen te registreren waarin belangrijke functies, zoals stembureaus, telcentra en transmissiecentra, zijn ondergebracht.

Meer informatie over ons EMS

  Onze ervaring

Beoordelen van stemlocaties

Regionale verkiezingen in de Filipijnen, 2008

Registreren van stemlocaties

Modernisering van het bevolkingsregister in Haïti

Biometrische registratie in Bolivia, 2009