Search

Smartmatic

Training

Tijdens verkiezingen neemt een groot aantal mensen tijdelijke, doch zeer belangrijke taken op zich.

Gezien het niet-routinematige karakter van verkiezingen, en zeker bij de overstap naar een nieuw stemsysteem moeten veel medewerkers en/of vrijwilligers een training ontvangen, zodat ze weten wat het stembureau-regelement is, hoe het stemproces verloopt, hoe de technologie werkt en deze goed te kunnen toepassen. Maar dat niet alleen. Ook de kiezers moeten worden geïnformeerd over hoe het stemsysteem werkt, zodat ze op de dag van de verkiezingen weten hoe ze hun stem kunnen uitbrengen.

  Onze services

Training voor stembureaumedewerkers

Indien gewenst kunnen we een trainingsprogramma voor stembureauleden opstellen. De training kan dan via een train-de-trainer concept of door Smartmatic coaches direct aan de doelgroep aangeboden worden, eventueel aangevuld met een e-learning module. Het programma bevat:

  • stapsgewijze instructies voor alle processen voor, tijdens en na de verkiezingen;
  • informatie over de implementatie en distributie van alle hulpmiddelen en materialen die tijdens de verkiezingen worden gebruikt.

Training voor ondersteunend personeel

Wanneer stembureaumedewerkers niet in staat zijn een probleem op te lossen of er sprake is van een incident, voorziet het ondersteunend personeel ze van deskundig advies. Bij hun training ligt de focus op probleemoplossing. Op uw wens verzorgen we de coördinatie van deze ondersteunende teams of beperken we ons tot een tweedelijns support center waar vragen worden opgelost die niet de teams niet zelf direct kunnen oplossen.

Onze training biedt ze onder andere een goed inzicht in:

  • welke informatie/instructies bekend zijn bij het stembureau;
  • incident en probleemafhandeling;
  • de preventieve en correctieve onderhoudstaken;
  • hoe ze kunnen controleren of problemen goed zijn opgelost.

Communicatie naar de kiezer

Bij het introduceren van een nieuwe methode van stemmen is het belangrijk het publiek goed te informeren. Indien gewenst kunnen we de overheid ondersteunen bij de communicatie naar de kiezer. We kunnen communicatiemateriaal verzorgen die ingezet kunnen worden in uiteenlopende media, zoals internet, kranten, televisie en radio.

Alles wordt in het werk gesteld om de kiezer zo goed mogelijk te informeren, bijvoorbeeld over:

  • waar en wanneer ze mogen stemmen;
  • wat ze nodig hebben om te mogen stemmen;
  • hoe ze kunnen stemmen;
  • wat de regels in het stembureau zijn.

  Onze ervaring

We trainen verkiezingsmedewerkers, stembureauleden en informeren kiezers al sinds onze eerste verkiezingen in 2004 en hebben inmiddels dus uitgebreide ervaring opgedaan op dit vlak. Met deze aanvullende service zorgden we ervoor dat de volgende verkiezingen vlekkeloos verliepen:

Lokale verkiezingen in Ecuador, 2014

Tussentijdse verkiezingen in de Filipijnen, 2013 (training van trainers)

Lokale verkiezingen in België, 2012

Parlementsverkiezingen op Curaçao, 2010 (training van trainers)

Algemene verkiezingen in de Filipijnen, 2010

Verkiezingen op Curaçao, 2007 & 2009

Verkiezingen in Venezuela, 2004-2013