Search

Smartmatic

Kiezersregistratie

Onder de kiezersregistratie verstaan we alle administratieve taken die nodig zijn om de informatie in uw kiezersregister up-to-date en correct te houden.

Door nieuwe kiezers direct te registreren en de informatie van geregistreerde kiezers regelmatig bij te werken, zorgt u ervoor dat iedere kiesgerechtigde burger aan uw volgende verkiezingen kan deelnemen.

De verwijdering van dubbele gegevens reduceert bovendien het risico op het versturen van dubbele stempassen of ‘fantoomkiezers’, en voorkomt dat mensen meer dan één keer kunnen stemmen.

  Onze services

We bieden u alle technologie en services die u nodig hebt voor een efficiënte kiezersregistratie.

We registreren nieuwe kiezers die op grond van uw kieswetgeving kiesgerechtigd zijn en bieden geregistreerde kiezers bovendien de mogelijkheid om hun persoonlijke informatie, zoals contactgegevens, bij te werken.

  Onze producten

Software

PARclient is een gebruiksvriendelijke applicatie met een flexibele interface voor het registreren van uw kiezers.

Het identiteitsmanagementsysteem (IDMS) is ons centrale systeem voor gegevensmanagement. Bij het samenstellen van het kiezersregister verwijdert dit systeem eventuele dubbele gegevens en genereert zo een unieke, ‘schone’ database. Dit systeem stelt kiescommissies bovendien in staat de beslissing om de registratie van een kiezer in het kiezersregister te weigeren weer terug te draaien en de kiezer alsnog te registreren.

Meer informatie over ons IDMS.

Ons verkiezingsmanagementsysteem (EMS) is een softwareplatform dat u helpt kiezers over de verschillende stemlocaties te verdelen en nauwkeurige en correcte kiezerslijsten te genereren. Het bevat bovendien een module waarmee kiezers eenvoudig kunnen verifiëren of hun gegevens (identiteit, adres en identificatie van de stemlocatie) correct zijn.

Meer informatie over ons EMS

  Onze ervaring

Zambia’s electoral registration

Kiezersregistratie in Mexico

Biometrische registratie in Bolivia