Search

Smartmatic

Kandidatenregistratie

Indien gewenst ondersteunen we bij de kandidatenregistratie, en  helpen we u de deelnemende partijen en kandidaten te registreren en al deze informatie te beheren en controleren.

  Onze services

Partijen inschrijven

Op verzoek voeren we de aangeleverde gegevens van de deelnemende politieke partijen en de bijbehorende kandidaten in de EMS-database, zodat er op ze kan worden gestemd.

Partijen verifiëren

We signaleren of de ingeschreven partijgegevens conflicteren met bepalingen uit de geldende wet- en regelgeving voor deelname aan de verkiezingen.

Kandidaten registreren

Op verzoek zorgen we ervoor dat alle kandidaatgegevens op correct en onder de betreffende partij, worden geregistreerd. In dit stadium van het registratieproces wordt nagegaan of aan basisvereisten, zoals de volledigheid van gegevens, is voldaan.

Kandidaten verifiëren

We signaleren of de geregistreerde kandidaatgegevens conflicteren met bepalingen uit de geldende wet- en regelgeving voor deelname aan de verkiezingen.

  Onze producten

Software

Ons krachtige verkiezingsmanagementsysteem (EMS) helpt u uw verkiezingen in goede banen te leiden. Het zorgt ervoor dat de bovenstaande administratieve taken nauwgezet, transparant en efficiënt worden uitgevoerd.

Meer informatie over ons EMShttp://www.smartmatic.com/voting/software/detail/election-management-system-ems/

  Onze ervaring

We leverden onder andere een bijdrage aan een vlekkeloze kandidatenregistratie bij de volgende verkiezingen:

Lokale verkiezingen in Ecuador, 2014

Presidentsverkiezingen in Venezuela, 2013

Tussentijdse verkiezingen in de Filipijnen, 2013

Algemene verkiezingen in de Filipijnen, 2010