Search

Smartmatic

Consolidatie

Tijdens de consolidatie worden de resultaten van de verschillende stembureaus samen op één locatie verzameld, waar vervolgens op basis van deze gegevens de einduitslag kan worden berekend.

  Onze services

We kunnen u ondersteunen om alle fasen binnen het consolidatieproces nauwkeurig, veilig en soepel te laten verlopen.

Resultaten verzamelen

In deze fase worden de resultaten van de afzonderlijke stembureaus op één centrale locatie verzameld, geverifieerd en geregistreerd.

Voor traditionele stemmethoden worden de handmatig ingevulde telrapporten naar de centrale locatie gebracht om daar de individuele resultaten handmatig in te voeren in een verzamelbestand. Dit proces is traag, introduceert risico’s voor fouten in het overnemen van de gegevens en voor manipulatie van het telrapport tijdens het vervoer naar de centrale locatie.

Optioneel kunnen stembureaus waar Smartmatic stemsystemen zijn ingezet, worden voorzien van een verzendmodule die resultaten beveiligd via (mobiele) datanetwerken of, waar dit niet mogelijk is, via een satelliet naar de centrale locatie sturen.

Wordt de optie niet gebruikt dan moeten de datamodules met elektronisch geregistreerde stemmen na sluiting van het stembureau naar de centrale locatie worden gebracht. Dit gaat niet zo snel in vergelijking met de automatische verzending, maar levert wel tijdswinst op bij het handmatig overnemen van gegevens en elimineert het risico op fouten en fraude.

Worden geen Smartmatic stemsystemen in het stembureau ingezet, dan kan door gebruik van de ePen bij het invullen van het telrapport een digitale kopie van dit rapport via het mobiele netwerk verstuurd worden naar de centrale locatie.

Trends analyseren

Op basis van de verzamelde stemmen kunnen we met behulp van statistische berekeningen de verkiezingsresultaten inschatten en voorspellen.

Winnaar vaststellen

Zodra alle resultaten zijn verzameld en bij elkaar zijn opgeteld, wordt door het toepassen van de voor de kieswet geldende algoritme de uitslag berekend en de winnaar vastgesteld.

Resultaten bekendmaken

We publiceren de verkiezingsuitslag via een beveiligde webinterface op een publiek toegankelijke website, zodat de resultaten direct voor iedereen beschikbaar zijn.

Uitslag formaliseren

Indien gewenst kan de uitslagenmodule van het REIS een document conform formele modelvereisten genereren waarin de verkiezingsuitslag en de naam van de winnaar(s) formeel is vastgelegd.

Dit proces is soms zeer eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer er maar één winnaar wordt gekozen, zoals een president. Het kan echter ook zeer complex zijn als er meerdere posities worden vergeven, zoals bij gemeenteraadsverkiezingen.

Klachten en bezwaren afhandelen

We ondersteunen u bij de registratie en afhandeling van eventuele klachten en bezwaren met betrekking tot de verkiezingsuitslag.

  Onze producten

Met onze technologie kunt u het complete consolidatieproces automatiseren en daarmee de transparantie en nauwkeurigheid van uw verkiezingen optimaliseren.

Hardware

Stemmachines

Software

Realtimeverkiezingsinformatiesysteem (REIS)

  Onze ervaring

Resultaten verzamelen en verzenden

Lokale verkiezingen in Ecuador, 2014

Tussentijdse verkiezingen in de Filipijnen, 2013

Gemeenteraadsverkiezingen in Brazilië, 2012

Trends analyseren

Verkiezingen in Venezuela, 2009-2013

Winnaar vaststellen

Iedere verkiezing waar we bij betrokken waren

Resultaten bekendmaken

Verkiezingen in Venezuela, 2004-2013