Search

Smartmatic

Toezicht op de campagnes

Indien gewenst ondersteunen we bij het toezicht op alle campagnes,  bijvoorbeeld bij de controle of iedereen gelijke toegang heeft tot de media, hoe de campagnes worden gefinancierd en of er geen regels worden overtreden.

Dit moet op transparante wijze gebeuren, zodat iedereen – niet alleen de deelnemende partijen, maar ook de kiezer – kan zien dat alle regels worden nageleefd.

  Onze services

Naleving regelgeving

Indien gewenst ondersteunen we bij de toezicht op alle campagneactiviteiten en geven een melding wanneer de vooraf vastgelegde regels worden overtreden.

Toegang tot de media

Indien gewenst ondersteunen we bij de controle of alle partijen en kandidaten gelijke toegang hebben tot de media.

De betreffende parameters zijn doorgaans voor iedere verkiezing in convenanten vastgelegd.

Financiering

Indien gewenst ondersteunen we bij de toezicht op alle inkomende en uitgaande betalingen die verband houden met de financiering van de campagnes.

Overtredingen

We geven een melding wanneer de vooraf (door u) vastgelegde regels worden overtreden en adviseren u over de te nemen stappen.

  Onze producten

Software

Ons verkiezingsmanagementsysteem (EMS) garandeert dat de bovenstaande services transparant en efficiënt worden uitgevoerd.

Meer informatie over ons EMS