Search

Smartmatic

Productie van stembiljetten

In dit proces worden de stembiljetten en alle andere hulpmiddelen die voor het stemmen nodig zijn ontworpen, gecreëerd en aangemaakt.

Het stembiljet is het medium dat uw kiezers gebruiken om hun stemkeuze maken. Het kan zowel een papieren als elektronische vorm hebben.

  Onze services

Stembiljetten vormgeven

De stembiljetten kunnen zowel automatisch als handmatig worden vormgegeven. In het eerste geval geeft ons systeem alle mogelijke sjablonen weer die aansluiten bij de betreffende verkiezingsmethode. Na het invoeren van alle benodigde gegevens creëert het systeem automatisch het uiteindelijke ontwerp.

Het is ook mogelijk om het stembiljet handmatig vorm te geven en zelf te kiezen waar de informatie over partijen en kandidaten wordt geplaatst.

Stembiljetten genereren

Nadat we het stembiljet hebben ontworpen, genereert ons systeem een pdf die kan worden opgeslagen en gebruikt voor het produceren van de stembiljetten.

  Onze producten

Software

Met behulp van ons verkiezingsmanagementsysteem (EMS) kunnen stembiljetten snel en eenvoudig worden vormgegeven en gegenereerd.

Meer informatie over ons EMS

  Onze ervaring

Lokale verkiezingen in Ecuador, 2014

Verkiezingen in Venezuela, 2004-2013

Parlementsverkiezingen op Curaçao, 2010

Eilandsraadverkiezingen op Curaçao, 2007