Search

Smartmatic

Audits

We zijn de enige leverancier van stemtechnologie en services die erop staat dat alle bevoegde partijen iedere fase van het stemproces kunnen controleren.

Daar hebben we al onze hardware, software en services op afgestemd.

Met deze zogenaamde audits wordt geverifieerd of alle stemkeuzes correct zijn geregistreerd en de uitslag klopt en een 100% zuivere weergave is van de wil van de kiezers.

Verificatie met papieren stembewijzen (VVPAT)

VVPAT (‘voter-verified paper audit trail’ of verificatie met papieren stembewijzen) is een begrip dat in de wereld van elektronische verkiezingen veelvuldig wordt gebruikt. Het concept werd geïntroduceerd door Dr. Rebecca Mercuri, een gerenommeerd specialist uit de VS op het gebied van computerbeveiliging en elektronisch stemmen. In 2004 was Smartmatic de eerste die een op dit principe gebaseerde stemsysteem heeft ontwikkeld die in verkiezingen werd ingezet

Het is een effectieve oplossing om de resultaten van geautomatiseerde verkiezingen te controleren.

Het concept wordt steeds populairder en steeds vaker opgenomen in wet- en regelgeving, en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde standaard voor verifieerbare elektronische stemsystemen.

Hoe het werkt

Als een kiezer stemt via een elektronisch stemsysteem, produceert het systeem een papieren stembewijs waarop de keuze van de kiezer leesbaar vermeld staat. De kiezer kan nu controleren of zijn/haar keuzes correct is voordat het fysiek en elektronisch wordt vastgelegd. De stem wordt dus op twee manieren bewaard.

Na het sluiten van de stemmen kunnen de papieren stembewijzen middels een steekproefsgewijze audit of zelfs in het uiterste geval via een volledige hertelling worden vergeleken met de elektronische telling of uitslag.