Search

Smartmatic

Analyse van het juridisch kader

Het verkiezingsproces staat of valt bij een stevig in de grondwet verankerde en breed in de maatschappij gedragen kieswet. Om ervoor te zorgen dat het verkiezingsproces goed verloopt moet het consistent zijn met de kieswet- en regelgeving.


  Onze services

Indien gewenst kunnen we adviseren u de huidige wetten, normen en procedures met betrekking tot het verkiezingsproces consistent te houden met de invoering van een nieuw elektronisch stemsysteem.

Zo kunnen we aangeven of en welke eventuele wijzigingen of aanvullende wetten nodig zijn.

Verschillende verkiezingen

We zijn bekend met de verschillende verkiezingen (ambten, raden en referenda) en kunnen u optimaal adviseren.

Stemdistricten

We ondersteunen u natuurlijk ook bij de reorganisatie van de indeling van de stemdistricten en het toewijzen van kiezers en stembureauleden aan de betreffende stemlocaties, en nemen daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht.s.

  Onze producten

Software

Ons verkiezingsmanagementsysteem (EMS) registreert de bovenstaande informatie met betrekking tot het juridische kader en helpt u zo verkiezingen te organiseren die voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

  Onze ervaring

Met onze services en software leverden we al een bijdrage aan het succes van de volgende verkiezingen:

Lokale verkiezingen in Ecuador, 2014

Nationale verkiezingen in België, 2012

Nationale verkiezingen in de Filipijnen, 2010