Search

Smartmatic

Afronding

Als de verkiezingsdag achter de rug is, zit het werk er nog niet op. Het is namelijk belangrijk om gedetailleerd vast te leggen hoe de verkiezingen zijn verlopen, en wat er goed of minder goed is verlopen, nu alles nog vers in het geheugen ligt.


  Onze services

In deze fase maken wordt de balans opgemaakt en worden eventuele verbeterpunten voor toekomstige verkiezingen vastgelegd. Hierdoor kan de aanpak continu bijgesteld worden en het verkiezingsproces steeds transparanter en efficiënter worden, wat weer een positieve impact heeft op het vertrouwen in de verkiezingen en hoe het georganiseerd is.

Informatie verzamelen

Na afloop van de verkiezingen wordt alle gegenereerde informatie verzameld voor verdere analyse.

Tot deze informatie behoren onder andere alle stemmen, tellingen, rapporten en logs die door de verkiezingsapparatuur zijn gegenereerd.

Maar ook alle statistieken en informatie over operationele, logistieke en technische problemen die de ondersteunende centra hebben opgelost, worden vastgelegd.

Informatie analyseren

De verzamelde informatie wordt geanalyseerd en vastgesteld wordt wat de belangrijkste incidenten waren en of ze een logistieke, operationele of technische oorzaak hadden.

Nagegaan wordt of het hierbij ging om een geïsoleerd incident of dat het vaker voorkwam, en hoe dit soort incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Verbeterpunten vastleggen

Bij deze analyse wordt ook aandacht besteed aan hoe specifieke procedures kunnen worden verbeterd en stembureauleden en overige medewerkers zo in de toekomst beter kunnen ondersteunen.

Informatie archiveren

Al deze waardevolle informatie moet zorgvuldig worden gearchiveerd, zodat het in de toekomst terug te vinden is.

Het nut van de informatie hangt in grote mate af van hoe overzichtelijk en toegankelijk deze is voor de mensen die erop teruggrijpen.

Wij bieden deskundig advies en praktische tools.

En bovendien kunnen gebruikersprofielen worden gecreëerd waarmee mensen op basis van hun functie en bevoegdheden toegang kunnen krijgen tot de betreffende informatie.

  Onze producten

Software

Election-360

  Onze ervaring

Onze services in de afrondende fase na de verkiezingen hebben een bijdrage geleverd aan het succes van iedere verkiezing die wij organiseerden. Dat geldt met name voor de Filippijnen en Venezuela, waar we overheden al vele jaren ondersteunen en onze klanten zo profiteren van de waardevolle informatie uit vorige projecten.

Meer informatie hierover vindt u in onze casestudy’s