Search

Smartmatic

Accreditatie van waarnemers

We raden u aan onafhankelijke waarnemers bij uw verkiezingen te betrekken, om de integriteit van uw verkiezingen te garanderen. Smartmatic kan u helpen bij het registreren van deze belangrijke waarnemers.


  Onze services

Voordat aan verkiezingswaarnemers toestemming verleend wordt bij verkiezingen te mogen waarnemen, moet worden beoordeeld of ze aan alle vooraf vastgelegde voorwaarden voldoen.

  Onze producten

Ons krachtige verkiezingsmanagementsysteem (EMS) biedt ondersteuning bij de volgende taken:

Registratie

Het EMS registreert de door u geselecteerde verkiezingswaarnemers, inclusief relevante gegevens.

Controle

Vervolgens controleert het of de waarnemers aan alle gestelde voorwaarden voldoen, voordat de officiële accreditatie documenten worden gegenereerd.

Meer informatie over ons EMShttp://www.smartmatic.com/voting/software/detail/election-management-system-ems/