Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij alles wat we doen, speelt maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Onze visie van een wereld waarin technologie een diepgaand maatschappelijke impact heeft neemt langzaam maar zeker concrete vormen aan. Zo heeft onze technologie inmiddels al een bijdrage geleverd aan een betere levensstandaard van miljoenen mensen.

Smartmatic Connect Marathon

Transparante, verifieerbare en veilige verkiezingen

Onze verkiezingstechnologie zorgt voor betere opkomstpercentages, levert betrouwbaar, veilig en snel verifieerbare resultaten en kan zo bijdragen aan een stabiele en sterkere samenleving.

Betere gezondheid, veiligheid en infrastructuur in steden

Met onze ‘Smart Cities’ oplossingen streven leveren we een bijdrage aan een gezondere en veiligere leefomgeving en een betere infrastructuur in stedelijke gebieden. We maken overheden efficiënter en transparanter, zodat ze hun burgers nog beter van dienst kunnen zijn.

Maatschappelijke betrokkenheid

Onze maatschappelijke betrokkenheid reikt veel verder dan de positieve impact van onze technologie.

We ondersteunen ook diverse goede doelen en culturele programma’s. Zo organiseren we in samenwerking met enkele universiteiten een programmeermarathon – CONNECT – om jong talent te stimuleren en belonen, en ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan menselijke ontwikkeling en verrijking.

Continue inzet

Al onze medewerkers, leveranciers en aandeelhouders zetten zich continu in om onze wereldwijde duurzame strategie voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen overal te implementeren en versterken.