Over Smartmatic

Een moderne democratie staat of valt bij eerlijke, rechtmatige verkiezingen. Wij bij Smartmatic houden ons al ruim tien jaar bezig met de ontwikkeling van verkiezingstechnologie die niet alleen de transparantie, efficiëntie en integriteit van verkiezingen verbetert, maar het stemproces ook toegankelijker maakt, zodat weer meer mensen de weg naar de stembus vinden.

We zijn wereldwijd marktleider in verkiezingstechnologie. We waren al betrokken bij duizenden verkiezingen en hielpen miljoenen kiezers ruim twee miljard stemmen uit te brengen, met technologie die inmiddels is uitgegroeid tot een wereldwijde standaard.

Van de zeven vooruitstrevende landen die hun verkiezingen grotendeels hebben geautomatiseerd, vertrouwen er vijf op de technologie en services van Smartmatic. Elk jaar opnieuw omarmen meer landen onze baanbrekende aanpak voor de automatisering en verbetering van hun verkiezingsprocessen.

In de vrije, democratische wereld is een verschuiving gaande in de richting van meer participatie, waarin naast de verkiezingen ook steeds meer behoefte is aan een frequentere uitwisseling van ideeën en meningen tussen burgers en regering. Als lid van de SGO Group werken we actief aan nieuwe oplossingen die de transitie naar een dergelijk model mogelijk maakt en stimuleert.

Wist u dat…

  • we meer in onderzoek en ontwikkeling in verkiezingstechnologie investeren dan al onze concurrenten samen?
  • we de eerste nationale verkiezingen organiseerden met stemmachines die een papieren stembewijs uitdraaiden, zodat kiezers konden controleren of hun stem correct was geregistreerd en kiescommissies audits konden uitvoeren?
  • we de snelste biometrische kiezersregistratie ter wereld hebben uitgevoerd – 5,2 miljoen mensen in nog geen 75 dagen?
  • we de technologie en services leverden voor ‘s werelds grootste geautomatiseerde verkiezing, met vijftig miljoen kiezers en tachtigduizend optische scanners?
  • we ook de eerste nationale verkiezing ter wereld ondersteunden waarbij iedere fase in het stemproces geautomatiseerd was, inclusief de authenticatie van kiezers met behulp van biometrische informatie?

    Om meer te weten te komen over onze aanpak van geautomatiseerde verkiezingen, lees hier het artikel van onze CEO ‘The Case for Election Technology’.