Search

Smartmatic

Paul DeGregorio

Dhr. DeGregorio is voormalig voorzitter van de Amerikaanse Election Assistance Commission (EAC), waarvoor hij tussen 2003 en 2007 ook commissaris was. Bij de EAC hield dhr. DeGregorio toezicht op verkiezingshervormingen in Amerika, zoals de implementatie van de Help America Vote Act en de lancering van de eerste nationale certificering van stemsystemen.

Voorafgaand aan zijn werk bij de EAC was dhr. DeGregorio uitvoerend vice voorzitter van de IFES (Internationale Stichting voor Kiesstelsels), waar hij tevens senior verkiezingsadviseur was. Bij Everyone Counts, Inc was hij ‘chef  verkiezingen’, alwaar hij zich bezighield met de bevordering van digitale stemtechnologie en geautomatiseerde verkiezingen, en was ook ‘directeur verkiezingen’ voor St. Louis County, Missouri, in de Verenigde Staten. Dhr. DeGregorio heeft dertig jaar ervaring op het vlak van verkiezingen.

Hij was verantwoordelijk voor het leveren van technische ondersteuning, was waarnemer bij verkiezingen in meer dan 35 landen en stond aan het hoofd van verscheidene OSCE/ODIHR-verkiezingsmissies.
Dhr. DeGregorio is senior adviseur van de Association of World Election Bodies in Seoul, Korea. Hij geeft regelmatig lezingen en heeft talrijke publicaties over verkiezingen op zijn naam staan. Hij ontving de Freedom Award van de National Association of Secretaries of State, en is erelid van de International Association of Clerks, Recorders, Election Officials and Treasurers en de Association of European Election Officials.

Dhr. DeGregorio behaalde een BA in politicologie aan de University of Missouri en ontving van zijn alma mater de Distinguished Alumni Award.