Search

Smartmatic

Internet stemmen

Een oplossing voor stemmen op afstand

In een wereld waarin mobiliteit continu toeneemt en opkomstpercentages bij verkiezingen steeds verder afnemen, speelt stemmen op afstand in toenemende mate een belangrijke rol. Het biedt kiezers die niet naar een stemlocatie kunnen komen namelijk de mogelijkheid toch hun stem uit te brengen. Om overheden te helpen op deze groeiende behoefte in te spelen, ontwikkelden we de meest geavanceerde oplossing voor internet stemmen.

Dit beproefde platform voor internet stemmen kan bestaande vormen van stemmen op afstand, zoals stemmen via de post of via volmacht, vervangen. Tegelijkertijd verbetert de introductie van internet stemmen de toegankelijkheid, stemgeheim, controleerbaarheid en de integriteit van het stemproces.

Inperken van risico’s bij stemmen op afstand

Stemmen op afstand kent een aantal unieke uitdagingen waarvan in een gecontroleerde omgeving, zoals een stembureau, geen sprake is. Ons digitale stemplatform is speciaal ontworpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zodat de privacy van de kiezer wordt gewaarborgd, verkiezingsfraude en manipulatie worden voorkomen, beïnvloeding van de kiezer wordt verminderd en de algehele integriteit van het stemproces wordt verbeterd.

Voordelen van onze oplossing voor internet stemmen

Flexibele authenticatie

Ons platform sluit naadloos aan bij verscheidene bestaande toepassingen voor authenticatie en identiteitsbeheer, zoals elektronische identificatie, inlogsystemen voor online overheidsdiensten of multifactor- en 'out-of-band'-authenticatie. Het garandeert dat alleen kiezers die stemgerechtigd zijn kunnen deelnemen aan de verkiezingen en biedt zowel de overheden als de kiezers een breder scala aan authenticatie opties die beter aansluiten op lokale omstandigheden.

Verhoogde beveiliging

Het platform maakt gebruik van zogenaamde ‘end-to-end’ crypto-technische protocollen, gedeelde sleutelbeheer, digitale handtekeningen en specifieke beveiligingsprotocollen om het risico op ongeoorloofde manipulatie, verkiezingsfraude  te voorkomen en aanvallen van binnenuit of buitenaf zoveel mogelijk het hoofd te bieden.

Privacy gewaarborgd

De identiteit en de stemkeuze van de kiezer worden continu gescheiden gehouden dankzij het gebruik van elektronische ‘dubbele enveloppen’ en ‘crypto shuffling’. Zo worden de privacy, het stemgeheim en de anonimiteit van de kiezer van in iedere fase van het stemproces 100% gegarandeerd.


Voor iedereen toegankelijk

Ons systeem voor internet stemmen ondersteunt uiteenlopende technologische platformen en apparatuur (inclusief mobiele toestellen) en biedt de kiezer de breedst mogelijke toegang tot het stemproces.

Het is zo ontworpen dat het voor iedereen toegankelijk is, ook voor kiezers met een lichamelijke beperking. Zo ondersteunt het toegankelijkheidsstandaarden als WAI/W3C en randapparatuur als auditieve en tactiele interfaces.

Volledig verifieerbaar

Ons systeem voor internet stemmen is volledig ‘end-to-end’ verifieerbaar, d.w.z. het ondersteunt het beginsel van ‘cast as intended, stored as cast, counted as stored’. Het gevolg is een hogere transparantie en vertrouwen in de verkiezingen. Kiezers kunnen hun stem bovendien verifiëren via een mobiele applicatie.


Compleet controleerbaar

Onze oplossing stelt onafhankelijke certificeringsinstanties in staat subsystemen, processen en broncode gericht te controleren. Met een ‘audittoolkit’ en een API (Application Programming Interface) hebben alle bevoegde partijen de mogelijkheid om audits uit te voeren. Dat zorgt ook hier voor ongeëvenaarde transparantie, die de integriteit van de verkiezingen onderstreept en het vertrouwen in het systeem en stemproces versterkt.

Beproefde oplossing

Ons systeem voor internet stemmen, borduurt voort op onze ervaring met de door ons ontwikkelde internet stemoplossing voor Estland. Deze beproefde oplossing werd inmiddels succesvol ingezet bij meer dan acht nationale verkiezingen en weet alle risico’s van stemmen op afstand te elimineren of aanzienlijk te reduceren.


Bestand tegen beïnvloeding

Onze oplossing ondersteunt ‘multi-sessie’ stemmen. Dat beperkt het risico op beïnvloeding van de kiezer en waarborgt tegelijk het principe van ‘één kiezer, één stem’.

Het ‘Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting’ – het Estlands succesverhaal

Bij Smartmatic zijn we ervan overtuigd dat internet stemmen in de toekomst overal ter wereld een integraal onderdeel zal uitmaken van het stemproces.

In 2014 richtten we in samenwerking met Cybernetica, wereldwijd leider op het gebied van theoretisch en toegepast onderzoek naar cybernetica, het  Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting (SCCEIV) op. Het SCCEIV houdt zich bezig met het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden van de Estlandse ‘modeloplossing’ om zo overheden en verkiezingsautoriteiten over de hele wereld te helpen hun kiezers nog beter van dienst te zijn. Daarmee sluit het centrum voor onderzoek en ontwikkeling naadloos aan bij onze missie om onze klanten innovatieve, veilige en verifieerbare stemoplossingen te bieden.