Search

Smartmatic

SAES-1800plus

De SAES-1800plus is een optische scanner die speciaal is ontwikkelden om handmatig ingevulde stembiljetten elektronisch te tellen.

SAES-1800+

Betrouwbaar

De SAES-1800plus is een krachtig, 100% verifieerbaar apparaat dat stembiljetten met uiterste precisie verwerkt. Het waarborgen van de echtheid van de stembiljetten geschiedt via controle van barcodes, onzichtbare inkt, veiligheidspapier of andere kenmerken.

Verifieerbaar

De SAES-1800plus legt een compleet auditlog aan voor ieder stembiljet dat het elektronisch leest. Digitale handtekeningen en cryptografie beveiligen deze auditlogs tegen ongeoorloofde wijzigingen. Zodra het apparaat het stembiljet heeft verwerkt, kan de kiezer zijn/haar keuzes op het lcd-scherm controleren.

Veilig

Het apparaat gebruikt ultramoderne cryptografie en digitale handtekeningen om zowel de steminformatie als de software te beschermen. De informatie wordt veilig en unidirectioneel via gegevensnetwerken (LAN, telefoonlijnen, GSM, CDA en satelliet) verzonden.

De SAES-1800plus kan zo worden ingesteld dat ongeldige stembiljetten en duplicaten automatisch worden geweigerd. De kiezer wordt dus gewaarschuwd dat zijn stembiljet ongeldig wordt verklaard als hij/zij te veel of te weinig aankruist. Het stembureau wordt gewaarschuwd als een stembiljet voor een tweede keer wordt aangeboden.

Praktisch

Het apparaat is handzaam en zit in een lichte, solide en onderhoudsvriendelijke koffer, waardoor het eenvoudig is op te slaan en te vervoeren.

Snel

Deze optische scanner herkent diverse markeringen op het stembiljet, zoals (zowel volledig als gedeeltelijk) ingekleurde vakjes, vinkjes en/of kruisjes. Het apparaat ondersteunt bovendien verschillende biljetformaten: staand, liggend, meerdere kolommen en meerdere pagina’s.

Gebruiksvriendelijk

De SAES-1800plus is een zeer gebruiksvriendelijk apparaat. Het stembiljet kan in iedere gewenste richting worden ingevoerd en beide zijden kunnen tegelijk worden gelezen. Daarmee versnelt het apparaat het stem- en telproces. Naast een grafische display om de kiezer feedback te geven, biedt het ook een auditieve en tactiele interface om kiezers met een beperking extra ondersteuning te bieden.

Transparant

De SSAES-1800plus slaat een digitale afbeelding van elk stembiljet op en voegt daar data record aan toe waarin duidelijk staat vermeld hoe het systeem het stembiljet heeft verwerkt. Doordat van iedere stem zowel een fysiek stembiljet als digitale afbeelding beschikbaar is, bestaan er meerdere manieren om de uitslagen te verifiëren.

Hoe het werkt

Nadat de kiezer zich heeft geïdentificeerd en de identiteit van de kiezer is gecontroleerd, vult hij/zij een stembiljet in door zoveel vakjes aan te kruisen als voor de betreffende verkiezing geoorloofd is. Vervolgens voert de kiezer het stembiljet in de scanner die de gemaakte keuzes elektronisch vastlegt en een signaal afgeeft als het biljet is verwerkt. Aan het einde van het stemproces telt de SAES-1800plus alle opgeslagen stemmen en drukt de eindresultaten van het stembureau af. Desgewenst kunnen meerdere kopieën worden uitgedraaid. Vervolgens kan het apparaat de resultaten verzenden aan de betreffende nationale of regionale centra.