Search

Smartmatic

Verkiezingstechnologie en services

Smartmatic is niet voor niets een wereldwijd toonaangevend leverancier van verkiezingstechnologie en services. We bieden onze klanten het meest uitgebreide palet aan vernieuwende oplossingen waarmee zij hun verkiezingen efficiënter en transparanter kunnen maken. Van advies over wet- en regelgeving en projectmanagement tot aan onze unieke multichannel-stemoplossingen, wij leveren state-of the-art technologie en services om iedere stap in het verkiezingsproces te optimaliseren.

Ontdek hieronder wat wij in iedere verkiezingsfase voor u kunnen betekenen. Klik in de afbeelding op de symbolen voor gedetailleerdere informatie over ieder afzonderlijke stap.

Voorafgaand aan de verkiezingen

Analyse van het juridisch kader

Het verkiezingsproces staat of valt bij de kies- en grondwet van uw land. Zonder heldere wet- en regelgeving hebben mensen geen vertrouwen in het verkiezingsproces. Op uw verzoek analyseren we het juridische kader van de verkiezingen en brengen de huidige wetten, normen en procedures in kaart. Zo stellen we vast of er eventuele wijzigingen of zelfs nieuwe wetten nodig zijn. Daarnaast kunnen we u adviseren over de organisatie van de verkiezingen en het indelen van de kiesdistricten.

Lees meer

Stemlocatie beheer

De opkomst hangt niet alleen af van hoe kiezers denken over het systeem, de partijen en het belang van hun stem, maar ook van hoe makkelijk het is om te gaan stemmen. De keuze van de stemlocaties is dus van cruciaal belang. Wij helpen u bij de keuze, registratie en beheer van geschikte locaties en geven u advies over hoe u ze toegankelijk maakt en praktisch kan inrichten.

Lees meer

Kiezersregistratie

Een correct kiesregister is van doorslaggevend belang voor de betrouwbaarheid en integriteit van uw verkiezingen. Onze technologie kan u hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld bij het registreren van nieuwe, het bijwerken van gegevens van geregistreerde kiezers, het verwijderen van doublures en het vaststellen van hun kiesgerechtigdheid. Daarnaast kunnen we u ondersteunen uw kiezers te informeren over wanneer, waar en hoe ze kunnen gaan stemmen.

Lees meer

Tijdens de verkiezingen

Personeelsmanagement

Een verkiezing is een enorme, complexe operatie. Zowel bij handmatige als geautomatiseerde verkiezingen is er een klein leger van medewerkers nodig om alle belangrijke elementen, van het ontvangen van kiezers, het bieden van technische ondersteuning tot aan het verwerken van gevoelige informatie, vlekkeloos te laten verlopen. Wij kunnen deze medewerkers voor u werven, aannemen en trainen, en helpen u bij de verdere coördinatie en organisatie tijdens de verkiezingen.

Lees meer

Accreditatie van waarnemers

Onze stemtechnologie en services zijn zo ontworpen dat alle betrokken partijen het proces op ieder gewenst moment kunnen controleren. Daarnaast raden we u aan onafhankelijke waarnemers bij uw verkiezingen te betrekken. Met onafhankelijk bedoelen we mensen die niet verbonden zijn met de overheid of de deelnemende partijen. Wij helpen u bij het vinden, natrekken en registreren van deze belangrijke waarnemers.

Lees meer

Kandidatenregistratie

Wij ondersteunen u ook bij de kandidatenregistratie. Dat houdt in dat we de partijen en kandidaten die deelnemen aan uw verkiezing registreren, u helpen al deze informatie op transparante en efficiënte wijze te beheren en controleren of iedereen aan alle wet- en regelgeving voldoet.

Lees meer

Toezicht op de campagnes

Ook voor verkiezingscampagnes is er natuurlijk wet- en regelgeving. Wij houden toezicht op alle campagnes en controleren bijvoorbeeld of de financiering aan alle regels voldoet en zorgen ervoor dat iedereen gelijke toegang heeft tot de media. We informeren u bovendien wanneer iemand de regels overtreedt en adviseren u over de te nemen stappen.

Lees meer

Productie van stembiljetten

Uw kiezers brengen hun stem uit via een stembiljet. Dit biljet kan zowel een papieren als elektronische vorm hebben. We helpen u bij de vormgeving van uw stembiljetten, zodat ze uw kiezers een duidelijk overzicht bieden van hun keuzeopties.

Lees meer

Training

Tijdens verkiezingen neemt een groot aantal mensen een tijdelijke, doch belangrijke functie op zich. De taken die nog handmatig worden uitgevoerd, vereisen speciale aandacht gezien de gevoelige aard van de gegevens en het materiaal in kwestie. Bij de overstap naar een nieuw systeem is een goede communicatie naar zowel medewerkers als kiezers cruciaal. Wij zorgen ervoor dat alle medewerkers de juiste training ontvangen, dat ze weten hoe de technologie werkt en over alle benodigde ondersteuning beschikken. Daarnaast helpen we u de kiezer zo goed mogelijk over de verkiezingen te informeren.

Lees meer

Logistiek

Het succes van een verkiezing valt of staat bij goed verkiezingsmateriaal. Wij helpen u de kwaliteit van dit materiaal te waarborgen, het te produceren, het veilig op te slaan en het binnen een kort tijdsbestek naar de verschillende stemlocaties te distribueren, ook die in afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden.

Lees meer

Stemmen

In democratische verkiezingen oefenen kiezers met hun stem invloed uit op de samenstelling van hun regering. Met onze hulp kunnen kiescommissies hun kiezers verschillende opties aanbieden om hun stem eenvoudig én veilig uit te brengen.

Onze multichannel-stemoplossingen bieden kiezers de mogelijkheid om zowel op afstand (via internet) als in een stemlokaal (handmatig of elektronisch) te stemmen.

Lees meer

Consolidatie

Met consolidatie bedoelen we het verzamelen van de resultaten van de verschillende stemlocaties en het berekenen van de einduitslag op basis van deze gegevens. Wij helpen u de resultaten van de verschillende locaties op een nauwkeurige en veilige manier bijeen te brengen, tussentijdse analyses uit te voeren en de uiteindelijke winnaar vast te stellen en bekend te maken. Daarnaast geven we u alles in handen om de uitslag te onderbouwen en eventuele klachten zo goed mogelijk af te handelen.

Lees meer

Na de verkiezingen

Afronding

Als de verkiezing achter de rug is, zit ons werk er nog niet op. Nu is het namelijk belangrijk om gedetailleerd vast te leggen wat we precies hebben gedaan, hoe we dat hebben gedaan en wat we de volgende keer beter zouden kunnen doen. We analyseren het verloop van de verkiezingen, adviseren u over de omgang met eventuele klachten en helpen u al deze nuttige informatie zo efficiënt en veilig mogelijk op te slaan.

Lees meer

De voordelen van elektronisch stemmen

Wij zijn een wereldwijd toonaangevende leverancier van stemtechnologie en services. We waren al betrokken bij meer dan 3.500 transparante verkiezingen en verwerkten ruim 2,3 miljard stemmen. Met onze allesomvattende oplossingen beschikt u over alle hardware, software en services die u nodig hebt om ieder aspect van uw verkiezing te optimaliseren. We hebben onze technologie zo ontworpen dat alle betrokken partijen het stemproces op ieder gewenst moment kunnen controleren.