Search

Smartmatic

David Melville

Juridisch directeur

David is verantwoordelijk voor de aansturing van de wereldwijde afhandeling van alle strategisch juridische aangelegenheden, zoals intellectueel eigendom, fusies en overnames, concurrentie en het oplossen van geschillen.

Hij heeft ruim 25 jaar ervaring als juridisch adviseur (solicitor) bij de hogere gerechtshoven van Engeland en Wales.

Hij is een erkend technisch en strategisch adviseur en werkte als directeur en juridisch adviseur bij verscheidene internationale ondernemingen, waaronder France Telecom (waar hij directeur juridische zaken was) en Amazon (als juridisch directeur voor het Verenigd Koninkrijk).

David heeft wereldwijd uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van geschillenbeslechting, bedrijfsvoering, zakelijke transacties en de naleving van wet- en regelgeving.

Nadat hij een tijd lang als onafhankelijk juridisch adviseur in het Midden-Oosten werkte, sloot hij zich in september 2011 aan bij Smartmatic.

David behaalde een graad in de rechten aan de University of Wales en studeerde bovendien aan de College of Law in Chester. Hij is een alumnus van het Babson College Retail Management Programme en een bevoegd arbiter.