Search

Smartmatic

Richard Soudriette

Voorzitter van de Elections Advisory Council

Dhr. Richard W. Soudriette is naast voorzitter van de IEAC ook voorzitter van het Amerikaanse Center for Diplomacy and Democracy in Colorado Springs, Colorado.

Van 1988 tot 2007 was hij stichtend voorzitter van de IFES (Internationale Stichting voor Kiesstelsels) in Washington DC. Onder zijn leiding groeide de IFES uit tot een toonaangevende organisatie ter ondersteuning van de democratie. Bovendien droeg hij, in zijn functie als IFES voorzitter, over de hele wereld bij tot de oprichting van regionale netwerken voor verkiezingsfunctionarissen.

Voordat hij bij de IFES aan de slag ging, was hij stafchef voor een lid van het Amerikaanse Congres, directeur van het Amerikaanse vredeskorps in Paraguay en de Dominicaanse Republiek, en ook stafchef voor de burgemeester van Tulsa, Oklahoma. Van 2006 tot 2008 was hij lid van het Advisory Committee on Democracy Promotion van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken.

Dhr. Soudriette is stichtend lid en adviseur van de ‘Association of European Election Officials’. In 2014 ontving hij een onderscheiding van het International Centre for Parliamentary Studies voor zijn inzet ter promotie van kiescommissies als katalysatoren voor democratische ontwikkeling. Hij is tevens lid van de Council on Foreign Relations en de International Association of Clerks, Recorders, Treasurers and Election Officials.

Dhr. Soudriette is auteur van  menige artikelen en publicaties over verkiezingen en geeft regelmatig lezingen op universiteiten. In 2005 werd hij door de ‘Université de Paris’ onderscheiden voor zijn inspanningen ter bevordering van de democratie. Hij behaalde een BA in politicologie aan de University of Tulsa en rondde een masteropleiding bestuurskunde af aan de University of Oklahoma.