Search

Smartmatic

International Elections Advisory Council

In onze industrie hebben we te maken met zeer complexe en dynamische factoren. Politiek, economie, maatschappleijk, technologie – al deze variabelen hebben een directe invloed op het verloop van verkiezingen en hoe het per individueel land in de wereld verschillend wordt beoordeeld.

Teneinde ons in dit complexe landschap te begeleiden riepen wij de 'International Elections Advisory Council’ (IEAC) in het leven. Rond voorzitter Richard Soudriette, stichtend voorzitter van de IFES (International Foundation for Electoral Systems), schaart zich een bijzondere groep van gerenommeerde deskundigen met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van verkiezingen.

International Elections Advisory Council