Search

Smartmatic

Interesse in een loopbaan bij Smartmatic?

Bij Smartmatic creëren en ontwikkelen we innovatieve technologie die een positieve impact heeft op onze aarde. We streven ernaar kwalitatief hoogwaardige producten en services te leveren die ervoor zorgen dat ieder project met succes verloopt. Bij alles wat we doen, speelt maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol. Inmiddels profiteerden al miljoenen mensen wereldwijd van de voordelen van onze innovatieve technologie.

We zetten ons ervoor in overheden efficiënter en transparanter te maken, meer burgers in staat te stellen hun rechten uit te oefenen zonder enige vorm van discriminatie en samenlevingen en steden duurzamer en leefbaarder te maken. Een cruciale rol is daarbij weggelegd voor onze medewerkers, slimme mensen die overlopen van creativiteit, integriteit en toewijding en samen de meest innovatieve oplossingen weten te ontwikkelen. Van dat soort mensen hebben we er nooit genoeg. Wees welkom!

Persoonlijke gegevens
Functie
Woonplaats
Opleiding
Huidige baan
Vorige baan
Bijlagen
Je sollicitatie verzenden

Smartmatic verklaart dat alle ondernemings- en contactgegevens, zoals telefoonnummers en persoonlijke contactgegevens, die online aan Smartmatic worden verstrekt vertrouwelijk zullen worden behandeld. Smartmatic zal online verstrekte gegevens niet verkopen, delen of anderszins verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen die de betreffende gegevens vrijwillig hebben verstrekt. Smartmatic maakt geen gebruik van elektronische hulpmiddelen, zoals cookies, om gegevens te verzamelen. Smartmatic behandelt vertrouwelijke gegevens strikt vertrouwelijk en geeft dergelijke gegevens enkel prijs wanneer een ondertekende overeenkomst of geldende wetgeving dit voorschrijft. Smartmatic behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de betreffende partijen conform de overeengekomen afspraken met deze partijen.